AIS R100: AIS prijemnik

Uređaj služi za prijem AIS signala. Jednostavno se spaja na sve plotere s NMEA0183 i NMEA2000 konekcijama kao i na računalo putem USB-a.

Brošura

brochure

.