Iridium

SAILOR SC4000 Iridium: Iridium sustav za satelitsku komunikaciju

Namjenjen je za telefonsku komunikaciju putem globalnog Iridium satelitskog sustava. Podržava i minimalni prijenos podataka putem Interneta.

SAILOR 4300 L-Band: Iridium NEXT sustav za satelitsku komunikaciju

Namjenjen je za telefonsku komunikaciju putem novog globalnog Iridium NEXT (Certus) satelitskog sustava. Za razliku od običnog Iridium sustava novi Iridium NEXT sustav donosi puno veće brzine prijenosa podataka (Internet) kao i visokokvalitetnu glasovnu komunikaciju.

Locomarine d.o.o., 159. brigade 12, 23000 Zadar, Hrvatska | info@locomarine.hr | +385915423485

Copyright ©2000. – 2022. Locomarine d.o.o. | All Rights Reserved | Designed by DobarPotez