MapMedia Vector: vektorske elektronske karte

Služi za proračun idealnih ruta kod jedrenja.

Više informacija:

icon-OSX

Advanced Routing: modul za proračun ruta (profesionalci)

Služi za proračun idealnih ruta kod jedrenja i optimizaciju jedara.

Više informacija:

icon-OSX

PBG: modul za izradu 3D karata (rekreativci i profesionalci)

Služi za izradu 3D karata morskog dna. Savršen dodatak za ribarenje.

Više informacija:

icon-OSX

Sounder: modul za integraciju s Furuno sonderima (rekreativci i profesionalci)

Služi za integraciju Furuno DFF1, DFF3, FCV1150, DFF1-UHD i BBDS1 sondera. Savršen dodatak za ribarenje.

Više informacija:

icon-OSX

WASSP: modul za integraciju WASSP sondera (profesionalci)

Služi za integraciju WASSP sonara za izradu 3D karata morskog dna. Savršen dodatak za ribarenje.

Više informacija:

icon-OSX

.