MapMedia Vector: vektorske elektronske karte

MaxSea TimeZero programi kompatibilni su s MapMedia vektorskim kartama. Korisnik može odabrati MapMedia vektorske karte slijeđećih proizvođača:

C-MAP (Jeppesen)
Navionics
IHO S-57

Više informacija:

icon-OSX

MapMedia Raster: rasterske elektronske karte

MaxSea TimeZero programi kompatibilni su s MapMedia rasterskim kartama. Korisnik može odabrati MapMedia rasterske karte slijeđećih proizvođača:

MapMedia
C-MAP (Jeppesen)
NOAA

Više informacija:

icon-OSX

MapMedia Hi-Res Photo: fotografije obala u visokoj kvaliteti

MaxSea TimeZero programi kompatibilni su s MapMedia satelitskim fotografijama visoke kvalitete. Fotografije se mogu preklopiti preko elektronskih karata.

Više informacija:

icon-OSX

MapMedia Tides: plimne mijene

MaxSea TimeZero programi kompatibilni su s MapMedia podacima o plimnim mijenama,

Više informacija:

icon-OSX

WASSP: modul za integraciju WASSP sondera (profesionalci)

Služi za integraciju WASSP sonara za izradu 3D karata morskog dna. Savršen dodatak za ribarenje.

Više informacija:

icon-OSX

.