Loading...

FLIR termalne noćne brodske i ručne kamere smatraju se najkvalitetnijim proizvodima te vrste na tržištu i praktički predstavljaju standard. Termalne kamere neusporedivo su korisnije od klasičnih infra-crvenih nočnih kamera jer daju puno jasniju sliku. FLIR termalne kamere koriste se kod traganja i spašavanja na moru, u noćnoj navigaciju, u svrhu zaštite od pirata, nadzor plovila, detekcije curenja nafte itd. Fiksne FLIR brodske kamere kontroliraju se putem daljinskih upravljača ili direktno kroz navigacijske programe (TimeZero).