Locomarine d.o.o.
Adresa: 159. brigade 12, 23000 Zadar, Hrvatska
E-mail: info@locomarine.hr
Tel.: +385 91 54 234 85
Web stranica: www.locomarine.hr