LED žaruljice. Modeli za sva grla. Ušteda struje do 8 puta. Radni vijek od 30000 sati. Radni napon 8-30 V DC.

Locolight LED žaruljice namjenjene su zamjeni postojećih halogenih žaruljica. Locolight LED žaruljice posebno su dizajnirane kako bi radile na varijabilnim naponima od 10-30 V DC u uvjetima povećane vlage.

Radni vijek im je oko 50.000 sati. Zamjenom postojećih halogenih žaruljica LED modelima postiže se ušteda električne energije od 7 do 9 puta.

Locomarine d.o.o., 159. brigade 12, 23000 Zadar, Hrvatska | info@locomarine.hr | +385915423485

Copyright ©2000. – 2022. Locomarine d.o.o. | All Rights Reserved | Designed by DobarPotez