Monitoring motora

EMS100: Modul za nadgledanje rada motora s analognim pokazivačima

Modul se spaja direktno na NMEA2000 mrežu i služi za monitoring rada motora koji imaju analogne pokazivače. Prvenstveno je namjenjen Yanmar motorima.

J2K100: Adapter za povezivanje motora s J1939 izlazom

Adapter služi za povezivanje svih motora koji imaju J1939 (CanBus) konektor s NMEA2000 mrežom.

FFM100: Modul za mjerenje protoka goriva

Modul se spaja direktno na NMEA2000 mrežu i služi za monitoring protoka goriva na motorima. Uređaj je izuzetno precizan i može se koristiti i za mjerenje protoka vode, ulja itd). Senzori se naručuju posebno prema snazi motora.

Locomarine d.o.o., 159. brigade 12, 23000 Zadar, Hrvatska | info@locomarine.hr | +385915423485

Locomarine d.o.o. | All Rights Reserved | Designed by DobarPotez