Monitoring ostalih sustava

Home » MARETRON » Monitoring ostalih sustava

FFM100: Modul za mjerenje protoka goriva

Modul se spaja direktno na NMEA2000 mrežu i služi za monitoring protoka goriva na motorima. Uređaj je izuzetno precizan i može se koristiti i za mjerenje protoka vode, ulja itd). Senzori se naručuju posebno prema snazi motora.

FPM100: Modul za mjerenje nivoa i tlaka tekućina

Modul se spaja direktno na NMEA2000 mrežu i služi za monitoring tlaka (goriva, vode, ulja itd) i vakuuma za detekciju začepljenih filtera. Može se koristiti i za mjerenje nivoa tekućine u velikim nepravilnim (strukturnim) tankovima. Sonde se kupuju posebno.

RAA100: Modul za nadgledanje otklona kormila

Modul se spaja direktno na NMEA2000 mrežu i služi za monitoring pozicije kormila. Radi sa svim rezistivnim senzorima (0-300 ohm) za otkon kormila. Može se spajati paralelno s analognim pokazivačima.

SIM100: Modul za monitoring stanja prekidača

Modul se spaja direktno na NMEA2000 mrežu i služi za monitoring stanja prekidača odnosno strujnih krugova. Može se koristiti kod svih vrsta detektora (vatra, CO, CO2), sigurnosnih sustava (senzori vibracija, pokreta, magnetski prekidači), stanja alarmnih senzora na takovima i kaljužama itd.

TMP100: Modul za mjerenje temperature

Modul se spaja direktno na NMEA2000 mrežu i služi za mjerenje temperature (zraka, tekućina, hladanjaka, čvrstih objekata itd). Senzori se kupuju posebno.

VDR100: Uređaj za snimanje podataka s NMEA2000 mreže

Uređaj služi za motrenje i kontinuirano snimanje podataka s NMEA2000 brodske mreže. Snimljeni podaci mogu se naknadno analizirati na računalu. Analizim podataka mogu se znatno optimizirati troškovi upotrebe plovila (režimi rada motora, brzina, kretanje itd). Može se koristiti i za praćenje kretanja plovila.

Locomarine d.o.o., 159. brigade 12, 23000 Zadar, Hrvatska | info@locomarine.hr | +385915423485

Copyright ©2000. – 2022. Locomarine d.o.o. | All Rights Reserved | Designed by DobarPotez