Monitoring tankova

FPM100: Modul za mjerenje nivoa i tlaka tekućina

Modul se spaja direktno na NMEA2000 mrežu i služi za monitoring tlaka (goriva, vode, ulja itd) i vakuuma za detekciju začepljenih filtera. Može se koristiti i za mjerenje nivoa tekućine u velikim nepravilnim (strukturnim) tankovima. Sonde se kupuju posebno.

TLA100: Adapter za mjerenje nivoa tekućine u tankovima

Adapter se koristi za spajanje na analogne rezistivne senzore za mjenjerenje nivoa tekućine u tankovima (gorivo – samo dizel, voda, otpadne vode itd). Spaja se direktno na NMEA2000 mrežu. Može se koristiti paralelno s analognim pokazivačima.

TLM150: Modul za mjerenje nivoa benzina u tankovima

Modul se spaja direktno na NMEA2000 mrežu i služi za mjerenje nivoa benzina u tankovima. Modul nema pokretnih dijelova i mjeri sustavom ultrazvuka. Može se koristiti na takovima dubine do 60 cm.

UTLM200: Modul za mjerenje nivoa tekućine u tankovima

Modul se spaja direktno na NMEA2000 mrežu i služi za mjerenje nivoa tekućine u tankovima (gorivo – samo dizel, voda, ulje, otpadnje vode itd). Modul nema pokretnih dijelova i mjeri sustavom ultrazvuka. Može se koristiti na takovima dubine do 2,6 metara.

Locomarine d.o.o., 159. brigade 12, 23000 Zadar, Hrvatska | info@locomarine.hr | +385915423485

Locomarine d.o.o. | All Rights Reserved | Designed by DobarPotez