NMEA2000 adapteri

Home » MARETRON » NMEA2000 adapteri

IPG100: NMEA2000 / Internet adapter (IP)

Adapter služi za povezivanje NMEA2000 mreža s računalnim (IP) mrežama. Koristi se kod N2KView računlanog programa za monitoring.

Pdf brošura

J2K100: Adapter za povezivanje motora s J1939 izlazom

Adapter služi za povezivanje svih motora koji imaju J1939 (CanBus) konektor s NMEA2000 mrežom.

Pdf brošura

NBE100: Modul za proširenje NMEA2000 mreža

NBE100 modul služi za produženje fizičkih limita NMEA2000 mreža. Koristi se kada se NMEA2000 mreža mora produžiti na više od 200 metara dužine te kada broj priključenih uređaja prelazi 50. S NBE100 uređajem broj priključenih uređaja povećava se na 100.

Pdf brošura

USB100: Adapter za povezivanje NMEA2000 mreže s računalom (USB)

Adapter služi za direktno povezivanje NMEA2000 mreža s računalom putem USB konektora.

Pdf brošura

Locomarine d.o.o., 159. brigade 12, 23000 Zadar, Hrvatska | info@locomarine.hr | +385915423485

Copyright ©2000. – 2022. Locomarine d.o.o. | All Rights Reserved | Designed by DobarPotez