NMEA2000 adapteri

IPG100: NMEA2000 / Internet adapter (IP)

Adapter služi za povezivanje NMEA2000 mreža s računalnim (IP) mrežama. Koristi se kod N2KView računlanog programa za monitoring.

J2K100: Adapter za povezivanje motora s J1939 izlazom

Adapter služi za povezivanje svih motora koji imaju J1939 (CanBus) konektor s NMEA2000 mrežom.

NBE100: Modul za proširenje NMEA2000 mreža

NBE100 modul služi za produženje fizičkih limita NMEA2000 mreža. Koristi se kada se NMEA2000 mreža mora produžiti na više od 200 metara dužine te kada broj priključenih uređaja prelazi 50. S NBE100 uređajem broj priključenih uređaja povećava se na 100.

USB100: Adapter za povezivanje NMEA2000 mreže s računalom (USB)

Adapter služi za direktno povezivanje NMEA2000 mreža s računalom putem USB konektora.

Locomarine d.o.o., 159. brigade 12, 23000 Zadar, Hrvatska | info@locomarine.hr | +385915423485

Locomarine d.o.o. | All Rights Reserved | Designed by DobarPotez