Loading...

Actisense proizvodi inteligentne senzore, međusklopove, adaptere, kablove i konektore za NMEA0183 i NMEA2000 brodske mreže. Njihovi NMEA0183-NMEA2000 adapteri koriste se kod umrežavanja starih instrumenata s novima, a EMU-1 adapter za povezivanje starijih brodskih motora s NMEA2000 mrežama i instrumentima nagrađen je mnogobrojnim nagradama.