MCU-11: Centralna kontrolna jedinica

MCU-11 je esencijalna komponeneta Empirbus NXT sustava. MCU-11 je NMEA2000 kompatibilan uređaj koji kontrolira rad NXT distribucijskog sustava napajanja. Uređaj se može spojiti na računalo putam USB ili Ethernet priključka. MCU-11 opremljan je i GSM modulom kako bi se uređaju moglo pristupiti daljinskim putem.

Brošura

brochure

DCM-11: DC modul

DCM-11 je NMEA2000 kompatibilan uređaj koji se spaja na DC ožičenje. S uređaja se zatim distribuira napajanje prema potrošačima. Uređaj ima 16 izlaznih kanala.

Brošura

brochure

SP-12: panel s prekidačima

SP-12 je NMEA2000 kompatibilan uređaj koji se koristi za uključivanje i isključivanje potrošača NXT sustava. Dostupan je u vodoravnoj i vertikalnoj verziji. Panel ima 12 prekidača.

Brošura

brochure

8BP: panel s prekidačima

8BP je NMEA2000 kompatibilan uređaj koji se koristi za uključivanje i isključivanje potrošača NXT sustava. Panel ima 8 prekidača

Brošura

brochure