Satelitske antene

Active Hi-Gain Thuraya: Aktivna antena za Thuraya satelitske sustave

Podržava instalaciju s dugačkim kablovima, ima ugrađenu i aktivnu GPS antenu.

Passive Thuraya: Pasivna antena za Thuraya satelitske sustave

Pasivna antena za Thuraya satelitske sustave, ima ugrađenu i aktivnu GPS antenu.

Passive Compact Thuraya: Pasivna kompaktna antena za Thuraya satelitske sustave

Pasivna kompaktna antena za Thuraya satelitske sustave, ima ugrađenu i aktivnu GPS antenu.

Passive Iridium: Pasivna antena za Iridium satelitske sustave

Pasivna antena za Iridium satelitske sustave (certificirana).

Passive Compact Iridium GPS: Pasivna kompaktna antena za Iridium/GPS satelitske sustave

Pasivna antena za Iridium satelitske sustave (certificirana) s aktivnom GPS antenom.

Passive Compact Iridium: Pasivna kompaktna antena za Iridium satelitske sustave

Pasivna kompaktna antena za Iridium satelitske sustave (certificirana).

Locomarine d.o.o., 159. brigade 12, 23000 Zadar, Hrvatska | info@locomarine.hr | +385915423485

Locomarine d.o.o. | All Rights Reserved | Designed by DobarPotez