Nadzor pomorskog prometa

TZ Coastal Monitoring: sustav za nadzor pomorskog prometa

TimeZero Coastal Monitoring je sustav za nadzor pomorskog prometa. Baziran je na TimeZero tehnologiji i podržava integraciju Furuno radara, AIS sustava, FLIR termalnih kamera, VHF radio stanica itd. Koristi se za kontrolu pomorskog prometa, kao sigurnosni sustav na naftnim platfomama, lukama, robogojilištima itd. Izuzetno je jednostavan za instalaciju i korištenje, a podžava i snimanje radarsko prometa i VHF komunikacije radi naknadne kontrole.

Locomarine d.o.o., 159. brigade 12, 23000 Zadar, Hrvatska | info@locomarine.hr | +385915423485

Copyright ©2000. – 2022. Locomarine d.o.o. | All Rights Reserved | Designed by DobarPotez