Ostali proizvodi

YDSR-01: pametni relej

Uređaj služi za spajanje dva potrošača putem jedno strujnog kabela i jednog prekidača. Na primjer, pametni relej može se koristiti kada na jedan kabel koji ide kroz jarbol spojite sidreno i palubno kretanja. Kada prvi put pritisnete prekidač uključit će se sidreno svjetlo, a kada dva puta pritisnete prekidač unutar jedne sekunde uključit će se palubno svjetlo.

Locomarine d.o.o., 159. brigade 12, 23000 Zadar, Hrvatska | info@locomarine.hr | +385915423485

Locomarine d.o.o. | All Rights Reserved | Designed by DobarPotez