Nobeltec radari: LAN radari visoke reolucije (HD)

Nobeltec nudi vrhunske digitalne mrežne (LAN) radare visoke rezolucije (HD) u snagama od 2-25 kW. radari se spajaju direktno na računalo ili mrežni router. Radari imaju ARPA funkciju, preklapanje radaske slike preko karata, north-up/course-up/head-up/leg-up način rada kao i sve ostale standarne radarske funkcije.

Više informacija:

icon-OSX

.